กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา หมดเขต 24 พ.ย. 63

เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว! สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทางหลวงชนบท เชิญทางนี้!!

กรมทางหลวงชนบทประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. วิศวกรโยธา

– เงินเดือน 19,500 บาท

– จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

– ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

 

2. นายช่างโยธา

– เงินเดือน : 13,800 บาท

– จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

– เงินเดือน 13,010 บาท

– จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวท. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

– กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อข้างต้นต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กำหนด 2 ปี รวมเป็น 7 ปี) เครื่องจักรกล

ตามลักษณะที่กำหนด ดังนี้

– รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา

– รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150 BHP

– รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา

– รถพ่นยาง

– รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา

– รถตีเส้น

– รถบดไอน้ำตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

– รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

– รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

– รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

– รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

– รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป

– รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน

 

4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

– เงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

– กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อข้างต้นต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กำหนด 4 ปี รวมเป็น 9 ปี) เครื่องจักรกล

ตามลักษณะที่กำหนด ดังนี้

– รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป

– รถปาดดินที่ขับเคลื่อนที่ด้วยต้นเอง

– รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลา ขึ้นไป

– รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด

– รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ต้น ขึ้นไป

– เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ

– รถยกแบบทรัดเครน

– เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน

– รถเกลี่ยดินขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป

– รถตักทุกแบบ ขนาด 150 BHP ขึ้นไป

– เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่า ตามข้อ 1-10

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) เลขที่ 264 ม.2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง 1-2

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่ง 3-4

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ