ค่ายติว GAT Eng และ PAT7.4 (ภาษาจีน) เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม รับ 60 คนเท่านั้น!!

มาแล้ว!! กิจกรรมเสริมความมั่นใจที่แม้จะยังไม่เก่งก็สามารถติวร่วมกับคนอื่นๆ ที่มีเป้าหมายร่วมกันได้ กับค่ายติวที่เราจัดสรรมาเพื่อคุณ!!

สืบเนื่องจากค่าย PBICedu version 4 ที่ถูกจัดขึ้นโดยสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อครั้งที่แล้วได้รับคำตอบรับดีมากจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้คณะผู้จัดงานมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม เป็นเหตุให้ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการหลายคนไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเมื่อครั้งที่แล้ว ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดงานจึงพิจารณาจัดค่ายติวรอบพิเศษออนไลน์ขึ้นใหม่ในรอบเก็บตก เพื่อรองรับกับจำนวนน้องๆ ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

โดยมีรอบพิเศษออนไลน์-ออฟไลน์ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

PAT7.4 (ภาษาจีน)

– วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563

– วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

– วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 

GAT ภาษาอังกฤษ

– วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563

– วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564

– วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 

ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการ และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติร่วมกับนิสิต-นักศึกษาจากหลายรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย!

**หมายเหตุ: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม มอบให้กับสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ**

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ นักเรียนระดับชั้นม.3 – 6 (สายอาชีวะก็สามารถสมัครได้)

 

จำนวนที่เปิดรับ:

60 คน

 

ค่าสมัคร:

300 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

 

หมดเขตรับสมัคร:

3 ธันวาคม 2563 (เต็มแล้วปิดรับทันที)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

ห้อง 210-211 อาคารอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ