“อธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ” บทเรียนออนไลน์แสนสนุก จัดมาให้เรียนกันแบบฟรีๆ

“เราจะเขียนอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร? ควรจะเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ให้มา หรือแค่เขียนข้อมูลไปตามนั้น?”

ชวนมาไขคำถามเหล่านี้ไปพร้อมกัน กับบทเรียนจากอาจารย์ดร. อรอุมา ละการชั่ว อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้ช่วยสอนคุณรัตน์รวี แช่มเจริญพร ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

Describing figures in English : เป็นวิชาว่าด้วยคำแนะนำการทำกราฟเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่เทคนิคการเลือกกราฟที่เหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ จากนั้นจึงจะเจาะลึกเทคนิคขั้นสูงขึ้น เช่น การผสมกราฟ การอธิบายกราฟตามแกน X และ Y เป็นต้น

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ตาราง กราฟ และชาร์ต

– เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักประโยคและวลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ตาราง กราฟ และชาร์ต

– เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการเขียนบรรยายตาราง กราฟ และชาร์ตเป็นภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนเรียน:

สำหรับผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าเรียนได้ทันทีแม้ไม่มีความรู้มาก่อน เพราะผู้สอนอธิบายเป็นภาษาไทย ด้วยตัวอย่างจากภาพกราฟ และตาราง สามารถเข้าใจได้

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาเพื่อการนำไปใช้จริงควรมีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสามารถเขียนประโยคได้ ทั้งนี้ในเนื้อหาวิชามีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ผู้สนใจประเมินและวางแผนการศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้ เนื้อหาวิชาจึงเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัย

 

เกณฑ์การวัดผล:

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

 

วิธีสมัคร:

สมัครออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ