ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ จำนวน 14 ทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ (ในระดับปริญญาโท) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการหลังสำเร็จการศึกษา ในส่วนราชการต่างๆ รวม 14 ทุน พร้อมเงินทุนชดเชยการศึกษากว่า 1 ล้านบาท

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 14 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

Data Science/Data Analytics, Cyber Security/Computer Security, คอมพิวเตอร์/สถิติศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, การบริหารจัดการทรัพยากรประมง, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, Gerontology, เภสัชศาสตร์, Regulatory Science, เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการสังคม, สาธารณสุขศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

5 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ