โครงการ Designing for the future 5 ร่วมออกแบบกิจกรรมที่คุณอยากร่วมด้วยตัวเอง

เชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะการจัดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ การเป็นกระบวนกร (Facilitator) เบื้องต้น สำหรับผู้สนใจที่อยากทำกิจกรรมกลุ่ม หรือกิจกรรมเพื่อสังคม การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยเนื้อหาที่จะแลกเปลี่ยนในกิจกรรมนี้ มีทั้ง

– การฝึกทักษะการจัดกิจกรรม การเป็นกระบวนกร

– การออกแบบกิจกรรม กระบวนการกลุ่ม การอ่านกลุ่ม

– การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ได้ หรือสามารถจัดกิจกรรมได้เอง

กิจกรรมดีๆ ที่นอกจากจะฟรีแล้ว ยังมีทั้งสาระความรู้ ได้เพื่อนใหม่ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สำคัญหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมยังมีใบประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะ

 

 

คุณสมบัติ:

อุดมศึกษา – บุคคลผู้สนใจ

 

จำนวนที่เปิดรับ:

25-30 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 พฤษภาคม 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

6-9 มิถุนายน 2019 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของกิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ใบสมัครออนไลน์

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ