Dianne Woest Research Fellowship ทุนสำหรับนักวิจัย มีค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 133,000 บาท

Historic New Orleans Collection เสนอทุนวิจัย Dianne Woest Research Fellowship เพื่อสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของลุยเซียนาและ Gulf South สำหรับปีการศึกษา 2019-2020 โดยทุนนี้มีระยะเวลา 3 เดือน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าใช้จ่ายรายดือน 4,000 USD (ประมาณ 133,000 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับทั้งผู้สมัครจากสหรัฐอเมริกา และผู้สมัครจากต่างชาติ

-The Woest Fellowship เปิดรับสมัครผู้สมัครระดับปริญญาเอก นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ และนักวิชาการอิสระ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติอเมริกัน แต่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-CV

-บทคัดย่อโปรเจค 100 คำ

-เค้าโครงการวิจัย

-ขอบเขตของโปรเจค

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hnoc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ