DIGITAL HUMANITIES HACKATHON มอบทุนร่วมประชุมในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Hackathon ที่ Helsinki Digital Humanities เป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการตั้งแต่ต้นจนจบภายในระยะเวลา1½สัปดาห์

โครงการนี้ เปิดโอกาสให้กับนักวิจัยและนักเรียนจากวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พวกเขาได้ทดสอบความรู้เชิงนามธรรมกับปัญหาที่ซับซ้อนในชีวิตจริง สำหรับผู้ที่มาจากสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าร่วมงานนี้จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะบรรลุด้วยความร่วมมือดังกล่าว

ในช่วง Hackathon แต่ละกลุ่มจะต้องพัฒนาโครงการวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบ ในการทำงานร่วมกัน จะมีการกำหนดคำถามการวิจัยที่เกี่ยวกับชุดข้อมูลเฉพาะการพัฒนาและการใช้วิธีการ รวมถึงเครื่องมือในการตอบคำถามและนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้เข้าร่วม 20 คนที่ได้รับการคัดเลือก (ต้องเป็นบุคคลที่อยู่นอกประเทศฟินเเลนด์) จะได้รับการสนับสนุนทั้งตั๋วเครื่องบินและการจัดหาที่พัก เพื่อเดินทางมาร่วมงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

Hackathon นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนักศึกษาปริญญาโทและสูงกว่า ดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการ สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม แต่ก็อาจจะมีการจัดลำดับความสำคัญให้กับคนที่มีทักษะที่จำเป็นมากที่สุดก่อน

 

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

2 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ