ทุนป.เอก สาขา Digital Marketing ที่ University of Dundee ประเทศสกอตแลนด์

School of Social Sciences มีความยินดีมอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก เรียนต่อในสาขา Digital Marketing ที่ University of Dundee ประเทศสกอตแลนด์ โดยนักศึกษาทั้งจาก EU และนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้ แต่นักศึกษาต่างชาติต้องรับผิดชอบค่าส่วนต่างด้วยตัวเอง

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ค่าใช้จ่ายรายปี 14,777 ปอนด์ (ประมาณ 619,000 บาท)

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 83,000 บาท)

-ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประชุม 1,000 ปอนด์ (ประมาณ 41,900 บาท)

-ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงการ 1,000 ปอนด์ (ประมาณ 41,900 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขา Digital Marketing

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-มีผลการเรียนดีเยี่ยมในระดับปริญญาตรี และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-การเขียนโครงร่างการวิจัย (จำนวน 3,000-5,000 คำ)

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

-คุณวุฒิ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงที่อีเมล PhD-SocialSciences@dundee.ac.uk การพิจารณามอบทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ

 

ปิดรับสมัคร:

10 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dundee.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ