กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา เริ่ม 9 – 14 พ.ย. 63

ใครที่รอโอกาสร่วมงานในสังกัดหน่วยงานราชการเตรียมตัวให้พร้อมแล้วรอสมัครพร้อมกันวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้!!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 49 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักจัดการงานทั่วไป

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

 

3. นักวิชาการอุตสาหกรรม

– จำนวนตำแหน่งว่าง 29 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

4. นักวิชาการพัสดุ

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

5. นิติกร

– จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

6. วิศวกร

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า

 

7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์

 

8. นักวิเทศสัมพันธ์

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ในระดับดีมาก

 

การรับสมัครสอบ :

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ