เปิดคอร์สเรียนฟรี!! Innovation Mindset จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพราะยุคนี้การมีสกิลให้รอบด้านถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่จะทำให้คุณไปสู่จุดหมายได้ไกลกว่า และสำหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเอง เราขอเสนอคอร์สเรียนออนไลน์นี้เลย!!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดคอร์สเรียนฟรีทางออนไลน์ด้านธุรกิจในชื่อว่า Innovation Mindset โดยในคอร์สนี้จะพาคุณไปเรียนรู้เรียนรู้วิธีคิดในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรจากตัวอย่างโดยใช้ BMC และการนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า

 

 

วัตถุประสงค์:

– เข้าใจความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม รวมถึงแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

– เพื่อให้เห็นวิธีการทดสอบความเป็นไปได้ของนวัตกรรมด้วย Business Model Canvas ผ่านกรณีศึกษา

– เพื่อให้เห็นความสำคัญของความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเข้าใจปัญหาของลูกค้าเพื่อพัฒนานวัตกรรม

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

– นิสิต นักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบการ

– ผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือ SMEs

 

วิธีสมัคร:

สมัครฟรีผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Innovation Mindset

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ