เรียนรู้ 31 คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งทางการทูต และคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปลต่อไปนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งทางการทูต และคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบการแปลไทย-อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทย ได้อย่างถูกต้อง

โดยคำศัพท์ทั้งหมดนี้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

คำนำหน้าชื่อ (Name Title)

1. นางสาว-Miss

2. นาง-Mrs.

3. นาย-Mr.

4. เด็กหญิง-Miss

5. เด็กชาย-Master

6. พระสงฆ์-Buddhist Monk

7. บาทหลวง-Rev.

8. หม่อมหลวง-Mom Luang (M.L.)

9. หม่อมราชวงศ์-Mom Rajawong (M.R.)

10. หม่อมเจ้า-Mom Chao (M.C.)

11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (กิตติคุณ)-Emeritus Professor

12. ศาสตราจารย์-Professor

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์-Assistant Professor

14. รองศาสตราจารย์-Associate Professor

 

ตำแหน่งทางการทูต (Diplomatic Ranks)

1. เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม-Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

2. อัครราชทูต-Minister

3. อัครราชทูตที่ปรึกษา-Minister Counsellor

4. ที่ปรึกษา-Counsellor

5. เลขานุการเอก-First Secretary

6. เลขานุการโท-Second Secretary

7. เลขานุการตรี-Third Secretary

8. ผู้ช่วยเลขานุการ-Attaché

9. กงสุลใหญ่-Consul General

10. กงสุล-Consul

11. รองกงสุล-Vice Consul

12. กงสุลกิตติมศักดิ์-Honorary Consul

13. สถานกงสุล-Consulate

14. สถานกงสุลใหญ่-Consulate General

15. สถานเอกอัครราชทูต-Embassy

16. สถานเอกอัครราชทูตไทย-Royal Thai Embassy

17. สถานกงสุลใหญ่ไทย-Royal Thai Consulate-General

 

ที่มา:  www.consular.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ