ทุน Director’s University of California Irvine เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA ปี 2022

University of California, Irvine เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ตั้งอยู่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ให้บริการระดับปริญญาตรี 87 หลักสูตร และบัณฑิตศึกษารวมถึงวิชาชีพอีกกว่า 129 หลักสูตร มีจุดมุ่งหมายในการสร้างองค์ความรู้และประยุกต์สิ่งเหล่านั้นให้สามารถพัฒนาโลกให้น่าอยู่ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มคนที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก University of California Irvine ได้จัดตั้งทุน Director’s Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติให้สามารถเรียนต่อในสหรัฐอเมริกาได้โดยขจัดอุปสรรคทางด้านการเงิน โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามเงื่อนไขของสถาบัน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of California Irvine

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาคุณต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ผู้พำนักถาวร หรือนักเรียนต่างชาติที่มีวีซ่า F1

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Director’s Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ