กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 24 อัตรา หมดเขต 15 ม.ค. 2563

มาแล้ว! อีกหนึ่งโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานราชการ ใครรออยู่ห้ามพลาด!!

กรมการค้าภายในประกาศเรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

1. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

– จำนวน 10 อัตรา

– อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

– คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

2. เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน

– จำนวน 8 อัตรา

– อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

– คุณสมบัติ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัด
และควบคุม

 

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

– จำนวน 6 อัตรา

– อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ