ทุน DLGS Fellowship ศึกษาต่อป.เอกด้าน Spatial Sustainability Science

อีกหนึ่งทุนปริญญาเอกที่น่าสนใจ! กับทุนการศึกษา DLGS Fellowship ศึกษาต่อที่ Dresden Leibniz Graduate School ประเทศเยอรมนี

โดยเป็นทุนด้าน Spatial Sustainability Science นักศึกษาจะได้ร่วมทำโครงการวิจัยในโปรเจกต์ Glowing cities: Heat and drought in urban contexts ดูรายละเอียดการสมัครได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา พร้อมค่าครองชีพ €1,365/เดือน (ราว 50,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก เกี่ยวกับ Spatial Sustainability Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทภายใน 3 ปีก่อนการสมัคร

– ต้องได้รับเกรดเฉลี่ยรวมระดับปริญญาโทอยู่ในเกณฑ์ดีหรือเทียบเท่าระดับบ ‘gut’ ของประเทศเยอรมนี

– มี research proposal ในขอบเขตที่ชัดเจน เน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ DLGS กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Letter of motivation

– Certificates and transcripts of academic qualification (MA, BA, higher education entrance exam)

– English proficiency level test certificate (e.g. TOEFL, IELTS, TOEIC)

– Online application form filled out and submitted

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dlgs-dresden

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ