กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 201 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ กำลังเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 201 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

– เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 21 อัตรา

– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา

– เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 13 อัตรา

– เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 19 อัตรา

– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 20 อัตรา

– เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 32 อัตรา

– เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา

– นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

– นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

– ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

– ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา

– นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 48 อัตรา

– นิติกร จำนวน 7 อัตรา

– นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา

– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

– นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 9 อัตรา

– นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา

– นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวตอร์ จำนวน 1 อัตรา

– นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา

– นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

– วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

– สัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/

 

ปิดรับสมัคร:

29 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์: https://dnp.thaijobjob.com

ไฟล์รับสมัครสอบ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ