KU SCHOLARSHIPS 2019 ทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี สำหรับนศ.ต่างชาติ

Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt มหาวิทยาลัยในเยอรมนี จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งทุนนี้เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และศิลปะแห่งรัฐบาวาเรีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสำหรับฤดูร้อน: 1 เมษายน 2019 – 31 สิงหาคม 2019

– ทุนสำหรับฤดูหนาว: 1 ตุลาคม 2019 – 29 กุมภาพันธ์ 2020

– มูลค่า 336 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 12,000 บาท)

– สนับสนุนทุนเป็นระยะเวลา 5 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาที่ KU หรือนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนที่นี่เป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน (นักเรียนแลกเปลี่ยน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ

– มีคุณสมบัติทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ลงทะเทียนเป็นนักศึกษาที่ KU ในช่วงเวลาการให้ทุน (ที่วิทยาเขต Eichstätt หรือวิทยาเขต Ingolstadt)

– มีความต้องการด้านการเงิน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองการลงทะเบียนที่ KU

– จดหมายตอบรับของ KU

– จดหมายรับรองอย่างน้อยหนึ่งฉบับจากอาจารย์มหาวิทยาลัย KU หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยประเทศของผู้สมัคร

– CV

– จดหมายแนะนำตัว

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ku.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ