ชวนร่วมโครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี ชิงรางวัลรวมกว่า 1.3 ล้านบาท!!

นี่คือโอกาสที่คุณจะได้ร่วม “สำรวจโลก” และเปลี่ยนมุมมองที่มีมาเป็นไอเดียเล็กๆ เพื่อส่งมอบต่อให้กับคนอื่นๆ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันผ่านการแข่งขันที่จะทำให้ทักษะของคุณพัฒนาแบบก้าวกระโดด

มูลนิธิสำรวจโลก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมและประกวดสารคดี “โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม:

– นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะ หรือ แผนกที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อโทรทัศน์

– พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

– บุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานทางด้านการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตรายการ

– สามารถลางาน หรือ มีเวลาสำหรับการเข้าร่วมอบรมจนครบตามหลักสูตร และมีเวลาในการผลิตรายการสารคดี เพื่อส่งกลับมายังโครงการ

 

กำหนดระยะเวลา:

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564 (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ) ที่ www.tv.co.th/dochack

*หมายเหตุ หากสมัครเข้ามาเป็นกลุ่ม 4-5 คนจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมอบรมก่อน

 

สถานที่การจัดอบรมและวันเวลา สถานที่:

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมต้องเลือกจังหวัดที่เข้าร่วมอบรม โดยยึดหลักของจังหวัดที่ใกล้เคียง หรือ ความสามารถและสะดวกในการเข้าร่วมอบรม โดยการจัดอบรมในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 6 จังหวัด ดังนี้

– จังหวัดเชียงใหม่

– จังหวัดพิษณุโลก

– จังหวัดภูเก็ต

– จังหวัดระยอง

– จังหวัดขอนแก่น

– กรุงเทพมหานคร

 

*หมายเหตุ

– วันและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– สถานที่จัดอบรม จะแจ้งให้ทราบภายใน เดือน มกราคม

 

ติดต่อสอบถาม:

– FB : มูลนิธิสำรวจโลก

[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ