บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 40 อัตรา เริ่ม 28 ธ.ค. นี้!!

เนื่องด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 16 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวมทั้งสิ้น 40 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 

 

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร:

.

 

คุณสมบัติทั่วไป:

– มีสัญชาติไทย

– อายุ 18 – 35 ปี

– ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ