ทุนวิจัยปริญญาเอก+ค่าครองชีพ ตำแหน่ง ‘Doctoral Fellow’ ที่ประเทศเบลเยียม

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่คณะ Department of European, Public and International Law แห่ง Ghent University ประเทศเบลเยียม เป็นทุนการศึกษาเพื่อทำงานวิจัยด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ทุนการศึกษาในตำแหน่ง ‘Doctoral Fellow’ ทำวิจัยในหัวข้อ “International law’s implications for economic activities in areas of contested statehood: the (forgotten) case of the Western Sahara” รายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

– ที่พัก

– ค่าครองชีพรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

 

ระยะเวลาเข้าร่วม:

ถูกแต่งตั้งเป็นเวลา 4 ปี (ขึ้นอยู่กับการประเมินผลเป็นระยะหลังจาก 2 ปี) เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายน – ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (หรือเทียบเท่า) ทางกฎหมาย โดยมีความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

– การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (LLM หรืออื่นๆ) ที่เน้นกฎหมายระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงหากมีประสบการร์ด้านการวิจัยหรือการสอนถือเป็นข้อดี

– มีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม หากมีความรู้ภาษาดัตช์, ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอาหรับถือเป็นข้อดี

– สามารถเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดได้

– สามารถตีพิมพ์บทความ และงานวิจัยต่างๆ ในวารสารวิชาการ และเข้าร่วมในกิจกรรมการศึกษา และการวิจัยของภาควิชาและของสถาบันได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– Letter of motivation

– ตัวอย่างงานวิจัย (สิ่งพิมพ์หรือเอกสารวิจัย)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางอีเมลที่ kristien.ballegeer@ugent.be

 

ปิดรับสมัคร:

20 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ugent

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ