เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนเรียนต่อ Doha Institute For Graduate Studies ระดับปริญญาโท

Doha Institute For Graduate Studies Scholarship มีทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาต่อที่ Qatar University โดยนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกมีสิทธิ์สมัคร!

โดยทุนการศึกษาทั้ง 2 ทุนที่ทางสถาบันได้มอบให้นักศึกษาต่างชาตินั้นจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน โดยแบ่งประเภททุนเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ทุน Tamim

สำหรับนักศึกษาที่มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาของกาตาร์ที่มีผลการเรียนโดดเด่นและนักเรียนต่างชาติ โดยทุนการศึกษารวมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน นักศึกษานานาชาติจะได้ที่พักฟรี ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพและตั๋วเดินทางไปกลับไปยังประเทศบ้านเกิด

2. ทุน Sanad

เป็นทุนที่อ้างอิงจากความต้องการด้านการเงินของนักศึกษา เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาของกาตาร์และนักเรียนต่างชาติ ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าธรรมเนียมของโปรแกรม นักเรียนต่างชาติจะได้รับทุนค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนอีกด้วย รวมไปถึงที่พักฟรี ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพ และตั๋วเดินทางไปกลับไปยังประเทศบ้านเกิด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ตามสาขาวิชาดังนี้

– School of Social Sciences and Humanities

– School of Public Administration & Development Economics

– Center for Conflict and Humanitarian Studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติ และผู้อยู่อาศัยใน Qatar มีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครทุกคนจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเรียนอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาเอกสารระบุตัวตน

– ใบรับรองจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี

– ใบรับรองผลการเรียน

– จดหมายแนะนำสองฉบับ

– คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

– เรียงความส่วนตัว

– บทความทางวิชาการ

– CV

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

21 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dohainstitute

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ