ทุนจาก MCW Global ให้เยาวชนเรียนรู้ความเป็นผู้นำที่สหรัฐอเมริกา

MCW Young Leader Access Program จัดโดย MCW Global คือโครงการที่ให้ทุนสำหรับเยาวชนอายุ 18 – 26 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำถึงนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาของโปรแกรมผู้นำเยาวชนในสหรัฐอเมริกานั้นใช้เวลาถึง 10 วัน เรียนรู้ความเป็นผู้นำ การตระหนักรู้ในตนเอง และการเป็นพลเมืองโลก โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าที่พัก, อาหาร, ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ, การขนส่งขณะเข้าร่วมโครงการ และของใช้จำเป็นอื่นๆ

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

10 วัน (21 – 30 กรกฎาคม 2020) ที่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหาในชุมชน

– ระบุปัญหาในชุมชน

– มีอายุอยู่ระหว่าง 18-26 ปี

– พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง

– มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าและเอกสารการเดินทางที่เหมาะสม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Resume / CV

– Letters of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ และส่งเอกสารตามที่ทางโครงการกำหนดทางออนไลน์ที่ mcwylap2020

 

ปิดรับสมัคร:

5 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mcwglobal.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ