ทำความรู้จัก ‘เทคโนโลยีการบินและอวกาศ’ ศาสตร์ที่น่าสนใจศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเคมี

ในศาสตร์นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการก่อสร้าง การพัฒนา  การใช้งานและการบำรุงรักษาเกี่ยวกับวัสดุของเครื่องบินที่ซับซ้อน และมีความคล้ายคลึงกับวิศวกรรมเครื่องกล

เพราฉะนั้นการทำความเข้าใจเทคโนโลยีและความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านศาสตร์นี้

 

 

ในประเทศเยอรมนีโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและอวกาศเป็นศาสตร์ที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีขั้นสูงและมหาวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ที่มีชื่อเสียง

วิชานี้ยังรวมไปถึงสาขาอื่นๆ ที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน เช่น วิศวกรรมระบบอากาศยาน วิศวกรรมอวกาศ หรือการจัดการการบิน เป็นต้น

โดยทางมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศในประเทศเยอรมนีที่น่าสนใจนั้นมี 3 สถาบันดังด้านล่างนี้

 

1. วิศวกรรมการบินและอวกาศในสตุตการ์ต

มหาวิทยาลัยสตุตการ์ตเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศเยอรมนี ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ โดยผู้เรียนจะถูกสอนให้มุ่งเน้นไปที่ทั้งสองสาขาในโปรแกรม ซึ่งรวมถึงวัสดุศาสตร์และอากาศพลศาสตร์ และจำเป็นต้องมีการเรียนก่อนปรับพื้นฐานก่อนเรียนถึง 6 สัปดาห์ก่อนเริ่มเรียนโปรแกรมจริงๆ

 

2. เทคโนโลยีและการจัดการระบบการบินในเบรเมิน

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่ Bremen City University of Applied Sciences ได้ในศาสตร์นี้ เพราะนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศแล้ว มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการบินและการจัดการสำหรับวิศวกรซ่อมบำรุง โดยเน้นด้านต่างๆ เช่น นักบิน, วิศวกรควบคุมจราจรทางอากาศ หรือวิศวกรซ่อมบำรุง เป็นต้น

 

3. วิศวกรรมการดำเนินงานการบินด้วยการฝึกอบรมนักบินสายการบินในอาเค่น

หลักสูตรใน FH Aachen เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวทางการบินเชิงปฏิบัติการอย่างจริงจัง และมีทางเลือกใหม่ๆ สำหรับการศึกษาด้านการบินและอวกาศ รวมไปถึงหลักสูตรสองสาขาที่รวมทั้งด้านวิศวกรรมการบินกับการฝึกอบรมนักบินของสายการบินมาผสมผสานการศึกษาเชิงวิชาการเข้ากับการฝึกปฏิบัติเข้าด้วยกัน โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญาในคราวเดียว เพื่อสามารถทำงานได้ทั้งในฐานะวิศวกรและนักบิน

 

เอาล่ะ ถ้าพบว่าตัวเองมีความสนใจด้านศาสตร์นี้อยู่ล่ะก็อย่าพลาดโอกาสให้หลุดมือเชียวล่ะ โอกาสในการเรียนวิชาที่ชอบในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนีนั้นไม่ยากแล้ว!

 

ที่มา: deutschland

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ