ทุนป.ตรี สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เรียนต่อที่ UBC ประเทศแคนาดา

Donald A. Wehrung International Studen Award พิจารณามอบทุนการศึกษาด้วยความที่เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนดีแต่ขาดคุณทรัพย์ และต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เนื่องจากไม่มีเงินสนับสนุนเพียงพอ โดยทุนการศึกษานี้มอบให้นักศึกษาได้เรียนต่อที่ University of British Columbia ประเทศแคนาดา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ โดยอาจขยายช่วงเวลาการรับทุนได้อีกสามปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินจากคณะกรรมการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ตรวจสอบสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียนยังประเทศแคนาดา

-จบการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

-สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก

-ผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการรับของศึกษาต่อของ UBC

-สามารถแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม และการมีศักยภาพของความเป็นผู้นำ

-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของ UBC

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัคร และใบสมัครเข้าเรียนต่อภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2018

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

**เปิดรับสมัครในวันที่ 1 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

you.ubc.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ