กรมการท่องเที่ยวเปิดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2562

กรมการท่องเที่ยว กำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขามัคคุเทศก์ หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด หรือได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานที่ฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ dot-guide.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

ระบบรับสมัครสอบมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ( เปิดรับสมัครวันที่ 2 สิงหาคม 2562 – 16 สิงหาคม 2562 )

ระบบรับสมัครสอบมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ( เปิดรับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม 2562 – 12 กันยายน 2562 )

ระบบรับสมัครสอบมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ( เปิดรับสมัครวันที่ 24 กันยายน 2562 – 9 ตุลาคม 2562 )

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dot-guide.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ