FUJIFILM (Thailand) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง พร้อมมีค่าตอบแทนมอบให้

FUJIFILM (Thailand) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง พร้อมมีค่าตอบแทนให้วันละ 200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

นักศึกษาฝึกงาน Graphic Designer จำนวน 4 อัตรา

นักศึกษาฝึกงาน Marketing Coordinator จำนวน 1 อัตรา

นักศึกษาฝึกงาน HR Assistant จำนวน 1 อัตรา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ชั้น 8 อาคาร เอส. พี. เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพมหานคร, 10400

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ