กรมการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 4

กรมการท่องเที่ยว กำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 4 โดยสามารถสมัครขอเข้ารับการทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้

– ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาวิชาการท่องเที่ยวที่มีวิชามัคคุเทศก์

– ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาวิชาการท่องเที่ยวที่มีวิชามัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะการรมการฯ กำหนด

– ได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านเว็บไซต์ dot-guide.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครขอเข้ารับการทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2257-7159 กด 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือ Line ID: @Thaijobjob

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ