แนะนำหลักสูตรป.เอก 2 ปริญญาจากมจพ. ร่วมกับ FernUniversität in Hagen

วันนี้เรามีหลักสูตรที่สนใจมาแนะนำให้กับผู้ที่กำลังวางแผนเรียนต่อปริญญาเอก สาขา Information Technology and Computer Science หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ FernUniversität in Hage ประเทศเยอรมนี

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและคณะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ของ FernUniversität in Hage ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยทั้งสองสถาบันได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอก Double degree สาขา Information Technology and Computer Science ให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเรียน ซึ่งหลังจากเเรียนจบ นักศึกษาจะได้ดีกรีจากทั้งประเทศเยอรมนีและประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสุตรได้ที่เว็บไซต์ tg-phd.net

 

ที่มา:  DAAD Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ