ทุนการศึกษาหลักสูตรสองปริญญา (ป.โท) จากมหาวิทยาลัยในสวีเดนและสิงคโปร์

มูลนิธิ Karl-Adam Bonniers Stiftelse (KAB) ราชอาณาจักรสวีเดน แจ้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ สาขาธุรกิจและการบริหารจัดการ ที่ Stockholm School of Economics (SSE) สวีเดน และโอกาสจะได้รับปริญญาโทใบที่สองจาก National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรสองปริญญา (ป.โท) จำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ สาขาธุรกิจและการบริหารจัดการ ที่ Stockholm School of Economics (SSE) สวีเดน และโอกาสจะได้รับปริญญาโทใบที่สองจาก National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Bureau of International Cooperation Strategy, MHESI

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ