กรมโยธาฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.โท หมดเขต 24 กรกฎาคม 2562

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก)

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีวุฒิ ปวส. หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีวุฒิ  ปวส.หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

3. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) 3 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีวุฒิ  ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางเว็บไซต์ dpt.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

24 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dpt.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ