ทุนวิจัยในระดับป.โท หรือป.เอก ที่ RMIT มหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

Research Stipend Scholarships ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการดำเนินการวิจัยในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่ RMIT มหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $31,000 ต่อปี (ประมาณ 947,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาจากความสามารถทางวิชาการ โดยคำนึงถึงการศึกษาก่อนหน้า ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์งานวิจัย และประสบการณ์การวิจัยอื่นๆ

-ผู้สมัครจะต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจาก RMIT มาก่อน หรือทุนการศึกษาาจากเครือจักรภพ เว้นแต่จะถูกยกเลิกภายในหกเดือนนับจากการเริ่มต้นของหลักสูตร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบรับรองผลการเรียน เช่น ทรานสคริปต์ หรือวุฒิการศึกษา

ผลการทดสอบทางภาษา และอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทโดยหลักสูตรการวิจัยที่มหาวิทยาลัย

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rmit.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ