ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% ระดับป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ประเทศออสเตรเลีย

ทุนระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประเทศออสเตรเลีย เปิดรับสมัครแล้ว!! โดยเป็นทุน Dr Abdul Kalam International Undergraduate Scholarship ที่ University of Sydney

ทุนการศึกษานี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความมุ่งมั่นในการศึกษาและความพยายามของ Dr Abdul Kalam ในการสนับสนุนนักเรียนที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาเป็นผู้นำในอนาคต รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ University of Sydney

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ University of Sydney ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

– มี ATAR ขั้นต่ำ 98 หรือเทียบเท่า

– เริ่มเรียนในภาคการศึกษาถัดไปทันทีหลังจากได้รับรางวัลทุนการศึกษานี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ส

– ใบรับรองผลการเรียน

– Resume / CV

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

11 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sydney.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ