ทุนป.โท ครอบคลุมค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ ที่ University of Westminster

Duke of Grafton Scholarship ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการสนับสนุนโดย University of Westminster มหาวิทยาลัยรัฐในสหราชอาณาจักร โดยจัดมอบให้แก่นักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ และตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากลอนดอน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาโท ภายใต้สาขา College of Design, Creative และ Digital Industries

 

วิธีการสมัคร:

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.westminster.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.westminster.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ