ทุน DUO-Sweden Fellowship Programme 2018 แลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาสวีเดน-เอเชีย

ทุน DUO-Sweden Fellowship Programme 2018 เป็นทุนแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดน และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย 21 ประเทศ รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนมูลค่า 4,000 ยูโร (ประมาณ 153,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนตลอดโครงการเป็นระยะเวลา 1 เทอม (ประมาณ 4 เดือน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

-สำเนา Cooperation Agreement

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน (Transcript)

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร และสมัครได้ที่ www.asemduo.org

 

ปิดรับสมัคร:

21 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.asemduo.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ