ภาควิชาธุรกิจที่ Durham University มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% ในระดับป.โท

Durham University Business School ภาควิชาในมหาวิทยาลัยเดอรัม ประเทศอังกฤษ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา Dean’s Scholarship ในระดับปริญญาโท ซึ่งเปิดรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดดเด่น สามารถแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% สูงสุด £12,500 (ประมาณ 513,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนและได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนต่อแบบมีเงื่อนไขภายในวันที่ 31 พฤษภาคม

-พร้อมที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรของปีการศึกษา 2019/2020

-ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Durham University Business School Scholarship จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาหรือส่วนลดอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีใบสมัครทุนการศึกษาที่แยกต่างหาก

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dur.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ