ทุนป.เอก สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ศึกษาต่อที่ United Nations University ประเทศญี่ปุ่น

United Nations University มหาวิทยาลัยในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนปริญญาเอก ในหลักสูตร Sustainability Science (2019) สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นจากประเทศที่กำลังพัฒนา

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาของ JFUNU มอบค่าใช้จ่ายรายเดือน 120,000 เยน (ประมาณ 35,000 บาท) สูงสุด 36 เดือน และได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก หลักสูตร Sustainability Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องมาจากประเทศกำลังพัฒนา และแสดงให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน

-ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นภายใต้วีซ่าการทำงานจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

-มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ Sustainability Science

-แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและทำความเข้าใจปัญหาโลก

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Sustainability

-มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอย่างน้อย 2 ปี อันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ UNU-IAS หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสองใบ และหนึ่งในนั้นมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบยั่งยืน

-เกรดเฉลี่ยสะสม 3.5 ขึ้นไป (ในระดับ 4.0)

-มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ TOEFL Paper-Based Testing (PBT) = 600 หรือ TOEFL Internet-Based Testing (IBT) = 100

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://postgraduate.ias.unu.edu/forms/

 

ปิดรับสมัคร:

19 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ias.unu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ