ทุน GREAT 2020 ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ จาก British Council ร่วมกับ Durham U.

มหาวิทยาลัย Durham ประเทศอังกฤษ ได้แจกทุนการศึกษา GREAT 2020 ให้กับนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย และประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษานี้ได้รับความร่วมมือจาก British Council และแคมเปญ GREAT Scholarships 2020 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจากหลากหลายประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 10,000 ปอนด์ (ราว 400,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้น MBA)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นคนไทย และถือหนังสือเดินทางประเทศไทย

– สำเร็จการศึกษาในระดับเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

– ได้รับการตอบรับเพื่อศึกษาต่อในด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้น MBA) ในระดับปริญญาโทในเดือนกันยายน 2020

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เขียนเรียงความอธิบายว่าคอร์สที่สมัครเรียนจะช่วยให้มีอาชีพในอนาคตได้อย่างไร และเพราะเหตุใดถึงควรได้รับทุน GREAT scholarship (ไม่เกิน 600 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Durham ในสาขาที่ทางทุนกำหนด

– จากนั้นจึงสามารถส่งแบบฟอร์มขอทุนการศึกษาออนไลน์ได้ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

24 เมษายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dur.ac.uk

Email: [email protected] (Jasmine Bual: Regional Manager – South East Asia)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ