วิทยาลัยดุสิตธานีประชาสัมพันธ์ทุนเรียนต่อ 8 โครงการ ประจำปี 2562

วิทยาลัยดุสิตธานี ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ซึ่งโครงการทุนดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 8 โครงการ โดยครั้งนี้เป็นการรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับการเปิดรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 8 ประเภทดังนี้

1. ทุนการศึกษา “นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562

2. ทุนการศึกษา “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปีการศึกษา 2562

3. General Prem Tinsulanonda Scholarship for Academic Year 2019

4. ทุนการศึกษา “ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย” ประจำปีการศึกษา 2562

5. Thanpuying Chanut Piyaoui Scholarship for Academic Year 2019

6. ทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” ประจำปีการศึกษา 2562

7. ทุนการศึกษา “พัฒนาอาเซียน จีนและอินเดีย” หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562

8. Scholarship for B.B.A. in Hotel and Resort Management (International Program) with the academic certification of Ecole hôtelière de Lausanne

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละทุนได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562

ประกาศผลผู้ได้รับทุนวันที่ 30 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.dtc.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ