อยากค้าขายต้องรู้! ชวนเรียน “ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์” ลงทะเบียนฟรี!!

ปัจจุบันการค้าขายออนไลน์นับว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตสูง สร้างผลกำไรได้ทั้งยังเป็นอาชีพเสริมสำหรับใครอีกหลายคน

สำหรับผู้ที่สนใจและกำลังมองหาการเริ่มต้นการทำตลาดออนไลน์ วันนี้เรามีคอร์สเรียนดีๆ บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC มาฝาก

ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce for Entrepreneurs) เป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ แนวทางการพัฒนาการค้าออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเป็นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาการเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ฯลฯ

 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการพื้นฐานการค้าออนไลน์

– ผู้เรียนสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี เพื่อจำหน่ายสินค้าได้จริง

– ผู้เรียนสามารถใช้ Social Network ในการทำการตลาดเพื่อโปรโมตร้านค้าและสินค้าเพื่อสร้าง ยอดขายได้

– ผู้เรียนสามารถนำพาสินค้าเข้าสู่ LAZADA Market Place ได้

– ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเรียนได้

– ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ windows และ การใช้อินเทอร์เน็ต

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– ประเมินผลจากการที่ผู้เรียนเข้าทำกิจกรรมครบทุก Unit และมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ