องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 27 อัตรา เริ่ม 15 ต.ค. นี้

มาจ้า! ใครกำลังรอร่วมงานกับหน่วยงานราชการโอกาสนั้นมาถึงแล้ว!!

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกาศบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 27 อัตรา โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างนี้

 

 

ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัครสอบ:

1. สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

– พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคกลางและอุตสาหกรรมไม้ จำนวน 1 อัตรา

 

2. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

– พนักงานสัญญาจ้าง งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่สรอย จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเด่นชัย จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่คำปอง – แม่สาย จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่แฮด จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งเกวียน จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่หอพระ จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ลี้ จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยปราการ จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่อุมลอง จำนวน 1 อัตรา

3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

– พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเกริงกระเวีย จำนวน 1 อัตรา

 

4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

– พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยา – คันธุลี จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าคลองท่อม จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวังวิเศษ จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าอ่าวตง จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ