กศน. เปิดคอร์สเรียนทางไกลหลักสูตรที่เกี่ยวกับ “ธุรกิจออนไลน์ ” ให้คุณเรียนได้แล้ววันนี้!!

ยุคนี้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน รวมถึงโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตก็เช่นกัน!! กศน. เปิดหลักสูตรใหม่ด้วยคอร์สเรียนทางไกลเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ธุรกิจออนไลน์” ให้คุณได้เรียนรู้แล้ววันนี้!!

 

 

หลักสูตรที่น่าสนใจ:

หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E –Commerce)

– ธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น

– สินค้าที่เหมาะสำหรับการขายบนตลาดออนไลน์

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

– ช่องทางการค้าออนไลน์ การเลือกช่องทางและการเปิดร้านค้าออนไลน์

– หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ TIPS ในการขายสินค้าออนไลน์

– การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์ดึงคนเยี่ยมชมเว็บ

– Social Commerce สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

– การเพิ่มยอดขาย : เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเป็นผู้ซื้อ

– การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการเพิ่มยอดขาย

 

การตลาดสำหรับพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (E –Commerce Margetring)

– แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

– การนำเสนอสินค้า / บริการบนตลาดออนไลน์

– การใช้เครื่องมือเครือข่าย สังคมออนไลน์ทำการตลาดออนไลน์

– การประชาสัมพันธ์และการตลาดบนสื่อออนไลน์ (การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Application,
การประชาสัมพันธ์บน Google, งบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสื่อออนไลน์)

– การบริการลูกค้าและบริการหลังการขาย ( ระบบและรูปแบบการชำระเงิน, ระบบและรูปแบบการจัดส่งสินค้า,
บริการหลังการขาย, การบริหารและจัดการข้อร้องเรียน / ไขข้องข้องใจของลูกค้า, เทคนิคการรักษาฐานลูกค้า และให้กลับมาซื้อซ้ำ

 

รูปแบบการเรียนและโอกาสของผู้เรียน

– มีการปฐมนิเทศ และ workshop ในชั้นเรียน

– การเรียนรู้และทำกิจกรรมที่มอบหมายด้วยตนเองผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

– มีระบบและช่องแนะนำ ช่วยเหลือการเรียนรู้ระหว่างเรียนโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

– มีการวัดและประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หลักสูตรกำหนด

– มีวุฒิบัตรรับรองความรู้สำหรับผู้ผ่านการประเมิน โดยสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

– มีความรู้ ความสามารถและทักษะสำหรับการเริ่มต้นหรือพัฒนาธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

 

การสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-3816651 หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2019

 

ที่มา: การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ