เชิญชวนร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกรางวัล “UNESCO International Literacy Prizes 2019”

“UNESCO International Literacy Prizes” คือรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ชนะจากทั่วโลก ตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและอื่นๆ ไปจนถึงผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านกิจกรรมและการเรียนรู้หนังสือต่างๆ ประกอบด้วย

 

– UNESCO King Sejong Literacy Prizes

ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 รางวัล เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ภาษาแม่ในการเรียนรู้การจัดการศึกษาและฝึกอบรม

 

– UNESCO Confucius Prizes for Literacy

ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 รางวัล เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่ผู้ใหญ่ในถิ่นทุรกันดาร และเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเรียนหนังสือ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและสตรี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถขอรหัสผู้ใช้เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ ที่นี่

จากนั้นจัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO International Literacy Prizes ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2019 เพื่อเสนอชื่อไปยังองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

ที่มา: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ