Edith Cowan U. จัดมอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาต่างชาติที่ประเทศออสเตรเลีย

Edith Cowan University เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน ECC Pathway Scholarship สำหรับนักศึกษาทุกสัญชาติ (ยกเว้นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอารเบียน) เพื่อเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

Edith Cowan University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ท ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เป็นทุนสำหรับโปรแกรม ECC Diploma pathway ที่มาพร้อมกับหลักสูตรปริญญาตรีของ ECU

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ และไม่ใช่พลเมืองที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

-เริ่มทำการศึกษาหลักสูตร ECU pathway course ในเดือนตุลาคม 2018, 2019 หรือ 2020

-ปัจจุบันไม่เป็นผู้ที่ลงทะเบียน Confirmation of Enrolment (Coe) ในหลักสูตรใดๆ ก็ตามที่ ECU ก่อนเริ่มต้นการศึกษา

-มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ ECU Joondalup, ECU Mount Lawley หรือ ECU South West (Bunbury)

-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง

 

วิธีการสมัคร:

หากทางคณะกรรมการรับเข้าศึกษาต่อทำการอนุมัติใบสมัครแล้วเรียบร้อย ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

การสมัครหลักสูตร ECU

-สมัครผ่าน Agent Authorized Agents ของ ECU

-สมัครออนไลน์ผ่าน ECU Online Application Portal

-สมัครออนไลน์โดยตรงได้ที่ ECC

 

ปิดรับสมัคร:

30 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ecu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ