หน่วยงานศึกษาในอังกฤษเสนอปรับวิชาศาสนา เพิ่มความหลากหลายในความเชื่อเรื่องพระเจ้า

หน่วยงานการศึกษาที่ประเทศอังกฤษเสนอปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายที่มีมากขึ้นในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่เชื่อในพระเจ้า หรือการไม่เชื่อความจริงเรื่องศาสนา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาศาสนาในอังกฤษใช้เวลากว่า 2 ปี เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้

 

คณะกรรมาธิการการศึกษาศาสนากล่าวในรายงานว่า ควรเปลี่ยนชื่อจาก Religious education (RE) เป็น Religion and worldviews เพื่อให้นักเรียนมีความเคารพ และเอาใจใส่กับศรัทธา และมุมมองที่แตกต่างกัน

อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในศาสนา และความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป

 

โดยเหตุผลแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้อันเนื่องมาจากที่ผ่านๆ มาการศึกษาวิชาศาสนา หรือ Religious education ค่อนข้างเป็นไปในทางวิชาที่สอนการนับถือศาสนาเพียงอย่างเดียว ซึ่งในความเป็นจริงความเข้าใจด้านศาสนาอาจมีอะไรที่มากกว่าการนับถือศาสนา

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอย่อมมีเสียงคัดค้านตามมา โดยทาง Catholic Education Service กล่าวในรายงานทำนองว่า “สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้การศึกษาศาสนาพัฒนาขึ้น คุณภาพการเรียนศาสนาไม่อาจดีขึ้นได้หากการสอนศาสนาลดน้อยลง”

 

ที่มา: independent

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ