โรงเรียนสาธิตมช. ประกาศรับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท หมดเขต 14 ก.พ. 63

มีงานมาฝากสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา และมีความประสงค์อยากร่วมงานกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ แบบมีสัญญาจ้าง 5 ปี) อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

– มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี

– มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– หากมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดการรับสมัครอื่นๆ :

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

 

หมดเขตรับสมัคร:

14 กุมภาพันธ์ 2563

 

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่อยู่ที่ระบุไว้

 

ที่มา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ