ประกวด “EGAT Animation Awards 2019” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 320,000 บาท

มาแล้ว! การประกวดที่หลายคนรอคอย เวทีแสดงความสามารถ ความคิด และไอเดีย ที่ช่วยสร้างประโยชน์ รวมถึงต่อยอดการพัฒนาได้ในอนาคต!!

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “EGAT Animation Awards 2019” ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท

 

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อสนับสนุนเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์สื่อ Animation อย่างมีคุณค่า

– เพื่อให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า

– เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับสถาบันการศึกษา และเยาวชน

 

กลุ่มเป้าหมาย:

– ผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในภูมิภาค (ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน)

– ลงทะเบียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนด

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน:

ผลงาน Animation ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ไม่จำกัดรูปแบบ (2D, 3D, Stop motion, Motion Graphics) และเทคนิคการผลิตผลงาน / ความยาว 1 นาที (ไม่รวมเครดิต) ใบสมัคร ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน

– รอบแรกส่งเพียง พล็อตเรื่อง / บท / สตอรี่บอร์ด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 4 สิงหาคม 2562 และประกาศผล 10 ทีมต่อภาค วันที่ 8 สิงหาคม 2562

– ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมต่อภาค จะต้องเข้าร่วมอบรม (Workshop) ณ โรงแรมในภูมิภาคนั้นๆ จำนวน 2 วัน 1 คืน ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (ทีมที่ไม่ร่วมอมรมถือว่าสละสิทธิ)

– ผลิตผลงานจัดส่งในรูปแบบ DVD มาตรฐาน 3 ชุด / บท 3 ชุด หมดเขตส่งผลงาน (ประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรม Workshop)

– ประกาศผลรอบชนะเลิศ รายภาค เดือนกันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ ที่นี่

 

ใครรู้ตัวว่ามีไอเดียเจ๋งๆ อย่ารอช้า รีบส่งผลงานเข้าไปร่วมประกาศความเจ๋ง และเพิ่มพื้นที่การสร้างผลงานที่เยี่ยมยอดของคุณกันดีกว่า!!

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ