ทุนการศึกษาสูงสุด 100% ระดับปริญญาโทด้าน Entertainment Innovation

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนการศึกษากว่า 25 ทุน สำหรับนักศึกษาปริญญาโทในสาขา Entertainment Innovation ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและครีเอทีฟ จาก CMKL University เพื่อร่วมกลุ่ม Interdisciplinary เป็นกำลังสำคัญในการสร้าง Entertainment Innovation Lab ไปพร้อมกับอาจารย์และนักวิจัยแนวหน้าของประเทศ!

โดยมีทุนถึง 2 ประเภททุนให้เลือกสมัครกัน ทั้งสองประเภททุนไม่มีข้อผูกมัดหลังสำเร็จการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนประเภทที่ 1

– ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30-50% ตลอดทั้งหลักสูตร (มูลค่าโดยประมาณ 3 แสน – 5 แสน/ทุน)

ทุนประเภทที่ 2

– สนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน 100% ตลอดทั้งหลักสูตร (มูลค่า 1 ล้านบาท/ทุน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท  สาขา Master of Science in Entertainment Innovation (MSEI)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จะต้องเป็นคนไทย ถือสัญชาติไทย

– จะต้องสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

– สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Full-time)

– แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา

– แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ

– จดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าโครงการ ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์และการทำโปรเจ็คในระหว่างการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

– ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ

– Statement of Purpose

– คะแนนสอบ GRE หรือ Portfolio หรือทั้งสองอย่าง

– จดหมายแนะนำสามฉบับ

– คะแนนสอบ TOEFL หรือคะแนนสอบ IELTS

– Resume/CV

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

ราว 1,600 บาท

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 สิงหาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– cmkl

– eic@cmkl.ac.th

– +66 65 878 5000

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ