ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลฝรั่งเศส ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชา!

Eiffel Excellence Scholarship Program 2021 ขณะนี้เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก

นักเรียนต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เลือกศึกษาต่อในสถาบันทุกแห่งในประเทศฝรั่งเศส รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Economics and Management

– Engineering (Master level) / Sciences in a broader sense (PhD level)

– Law

– Political Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครต้องสมัครเรียนในหลักสูตรที่ทางทุนกำหนดกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในประเทศฝรั่งเศส

– สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ จะต้องเป็นผู้ส่งชื่อผู้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

– ใบสมัครที่ส่งโดยตรงโดยนักเรียนหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศจะถูกปฏิเสธ

 

ปิดรับสมัคร:

8 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

campusfrance

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ