ห้ามพลาด!! ทุนเรียนต่อปริญญาตรี มากกว่า 500 ทุน จาก El Camino College

El Camino College หรือ ECC เป็นวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ใน Alondra Park ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศสนับสนุนทุนให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2018

ทุนที่เปิดรับมีจำนวนมากกว่า 500 ทุน ใครที่สนใจสามารถสมัครได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมากกว่า 500 ทุน โดยมีมูลค่ารวมกว่า $600,000 ต่อปี (ประมาณ 19,800,000 บาท) ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน และค่าลงทะเบียนเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย El Camino College

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มี GPA เท่ากับ 2.0 ขึ้นไป และมีหน่วยกิตที่ ECC 6 หน่วย

 

วิธีการสมัคร:

เข้าไปที่ MyECC จากนั้นเข้าไปที่ “Scholarship Application”

 

ปิดรับสมัคร:

17 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.elcamino.cc.ca.us

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ