RWU มอบทุนปริญญาตรี Merit Scholarships ศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 2018

มหาวิทยาลัยโรเจอร์ วิลเลียมส์ หรือ RWU ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบทุนการศึกษาเรียนดี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี มูลค่ากว่า $10,000 (ประมาณ 330,000 บาท) ซึ่งจะมอบให้แก่นักเรียนต่างชาติผู้มีผลการเรียนโดดเด่นและคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่มากกว่านักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนของผู้สมัคร

 

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

$10,000 (ประมาณ 330,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนการศึกษาจะมอบให้แก่ผู้สมัครต่างชาติที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ ของผู้สมัคร

-นักเรียนที่ได้รับหน่วยกิตอุดมศึกษาเกินกว่ามัธยมศึกษา ควรสมัครเป็นผู้สมัครนักศึกษาปีหนึ่ง

-การพิจารณาที่ดีที่สุดในการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สำหรับโปรแกรมเกียรตินิยม และโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษา merit-based scholarship นักเรียนควรสมัครเรียนภายใต้โครงการ Early Action

-ยื่นผลการทดสอบ SAT หรือ ACT สำหรับนักเรียน RWU ซึ่งเป็นตัวเลือกสำหรับนักเรียนทุกคนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ  ยกเว้นหลักสูตรภาควิชาการศึกษา และหลักสูตร กรมสามัญศึกษาโรดไอส์แลนด์ สมัครต้องมีคะแนนการทดสอบในระดับมาตรฐานสำหรับโปรแกรมการสอน

-สำหรับผู้ที่สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องยื่นผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วิธีการสมัคร:

นักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้รับการพิจารณาสำหรับทุนการศึกษา merit-based scholarships ผ่านการรับสมัครเข้าเรียนต่อ และไม่จำเป็นต้องแยกใบสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rwu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ