ฟรี!! หลักสูตรออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ 8 หลักสูตร โดยในแต่ละหลักสูตรจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งเมื่อผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ ระบบจะมีการออกใบรับรอง (Certificate) หรือประกาศนียบัตรให้ด้วย

นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ สามารถเรียนตรงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลักสูตรเหล่านี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซด์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน:

1. หลักสูตรองค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ

2. หลักสูตรกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

3. หลักสูตรสุขอนามัยพืช และสัตว์

4. หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

5. หลักสูตรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. หลักสูตรการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร

7. หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม

8. หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ทาง elearning.dtn.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

elearning.dtn.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ